Kancelaria proponuje Państwu kompleksową obsługę w zakresie windykacji wierzytelności począwszy od działań przesądowych, sądowych aż do wspomagania egzekucji komorniczej. Windykacja może być przeprowadzona na zasadzie jednorazowej usługi, bądź też w formie zryczałtowanej stałej obsługi w tym zakresie. Nasi pracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu psychologii. Działania prowadzone są poprzez prowadzenie negocjacji z dłużnikiem. Nasza propozycja jest bardzo konkurencyjna, ponieważ nie pobieramy żadnej prowizji wstępnej. Mając na celu zwiększenie skuteczności, po nieudanej windykacji "miękkiej" wprowadzamy tzw. windykację "bezpośrednią".


Procedura przyjęcia zlecenia do windykacji: (pobierz formularz)
- Klient przesyła dokumenty wskazane poniżej,
- Kancelaria w porozumieniu z Klientem ustala wysokość prowizji,
- Kancelaria przesyła niezbędne dokumenty do podpisania umowy, które należy zwrotnie odesłać do Kancelarii.

Klient ma prawo do uzyskania bieżącej informacji dotyczącej przebiegu sprawy w każdym momencie.
Wszelkie niezbędne działania wymagające Państwa udziału podejmujemy po uprzedniej konsultacji z Państwem.


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO PRZYJĘCIA ZLECENIA WINDYKACYJNEGO

(należ pobrać i wypełnić formularz)

1. Kopie Faktur lub umów, lub inne dokumenty potwierdzające powstanie zobowiązania
2. Dokumenty rejestrowe dłużnika, tj. wpis do ewidencji, KRS, NIP
3. Krótki opis zaistniałej sytuacji
4. Wysokość kwoty do windykacji
5. Niezbędne dane teleadresowe (adresy i telefony) dłużnika oraz wierzyciela.

NIE CZEKAJ DO MOMENTU AŻ DŁUŻNIK BĘDZIE NIEWYPŁACALNY ZADZWOŃ LUB
NAPISZ DO KANCELARII, A MY ODZYSKAMY TWOJE PIENIĄDZE!