DORADZTWO PRAWNE:

Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowego udzielania porad prawnych dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Doradztwo prawne swym zasięgiem skupia zagadnienia takich gałęzi prawa jak: prawa cywilnego, rodzinnego, pracy, karnego, administracyjnego, prawa handlowego, gospodarczego, spółdzielczego, lokatorskiego, budowlanego czy wekslowego.

Nasz atut to przede wszystkim wysoka jakość udzielanych porad oraz cena, która kształtuje się już od 50 PLN.


STAŁA OBSŁUGA:

Umowa o stałą obsługę prawną to najbardziej popularna i zarazem komfortowa forma współpracy. Umiejętnie zarządzamy ryzykiem codziennym operacji gospodarczych i minimalizujemy możliwość popełnienia błędu. Określamy przewidywany miesięczny limit czasu pracy naszej Kancelarii i związane z nim zryczałtowane wynagrodzenie. Kwota tego wynagrodzenia, stanowi dla Klienta stałą miesięczną opłatę, pod warunkiem, że czas przeznaczony na obsługę nie przekroczy ustalonego w umowie limitu. Stała obsługa to przede wszystkim zoptymalizowanie kosztów zamawianych usług prawnych i dostosowanie szybkości ich świadczenia do potrzeb przedsiębiorcy.

Sprawdź nasze konkurencyjne ceny!!!

Stała obsługa prawna realizowana jest poprzez:
- pomocy prawnej przy wszystkich sprawach wymagających dogłębnej znajomości przepisów prawa
- udział w spotkaniach i negocjacjach,
- udział w mediacjach,
- porady,
- konsultacje, także telefoniczne,
- opinie prawne,
- sporządzanie projektów umów, pism, aktów prawnych,
- informacja prawna,
- zastępstwo prawne,
- zastępstwo procesowe,
- analiza prawna.


ZAKŁADANIE SPÓŁEK:

Czynności podejmowane w ramach tej usługi nacechowane są indywidualnym podejściem do oczekiwań Klienta oraz wzmożonym wysiłkiem w celu stworzenia podmiotu, którego ustrój prawny dostosowany będzie zarówno do bieżących jak i przyszłych potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

Usługa "Założenie spółki" obejmuje:
- sporządzenie projektu umowy (aktu założycielskiego, statutu) spółki,
- udział z głosem doradczym w zawiązaniu spółki w Kancelarii Notarialnej,
- przygotowanie i złożenie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
- zgłoszenie spółki do Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Skarbowego,
- inne czynności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej spółki.

Usługa "Założenie spółki" polega na pomocy prawnej do czasu wpisu spółki do KRS oraz nadania jej numerów REGON i NIP.


MONITORING NALEŻNOŚCI:

Mając na uwadze bardzo powszechne zjawisko nierzetelności kontrahentów, tj. nagminne opóźnienia z płatnościami, bądź całkowite nieregulowanie zobowiązań przez dłużników, Nasza Kancelaria proponuje Państwu współpracę, w zakresie monitorowania wymagalnych płatności, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka utraty swoich pieniędzy.

Opłata ryczałtowa wynosi od 250 zł miesięcznie.

Na czym polega monitoring:
Klient dostarcza nam informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, my jako Państwa Kancelaria kontaktujemy się z dłużnikiem i przypominamy o przeterminowanych płatnościach. Gdyby taka forma perswazji nie przyniosła oczekiwanego rezultatu, rozpoczynamy działania stricte windykacyjne, a w przypadku ich nieskuteczności wszczynamy procedurę sądową, a następnie egzekucyjną i wspomagamy działania komornika mając na uwadze pozytywną finalizację działań.


Windykacja należności (patrz dział Windykacja)